Szkolenie: “Fundacje Rodzinne – Nowa Era w Zarządzaniu Majątkiem”

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak efektywnie zabezpieczyć majątek swojej rodziny na przyszłe pokolenia? Fundacje rodzinne stają się coraz popularniejszym rozwiązaniem w Polsce.

Zalety fundacji rodzinnej:

 • Zabezpieczenie majątku przed podziałem: Fundacja pozwala na zachowanie majątku firmy
  w całości, chroniąc go przed ewentualnym podziałem pomiędzy spadkobierców.
 • Planowanie skutecznej sukcesji: Daje możliwość dokonania sukcesji przy jasno określonych zasadach przez fundatora.
 • Zachowanie wartości i wizji: Fundator może zapewnić kontynuację wartości, które wyznaje, oraz sposobu prowadzenia firmy przez kolejne pokolenia.
 • Ochrona majątku przed wierzycielami: Majątek wniesiony do fundacji jest chroniony przed roszczeniami wierzycieli, o ile zobowiązania fundatora powstały po wniesieniu majątku do fundacji.
 • Oddzielenie majątków: Majątek w fundacji jest oddzielony od majątku prywatnego fundatora oraz majątku firmowego.
 • Bezpieczeństwo fundatora: Fundator nie odpowiada za zobowiązania fundacji rodzinnej
  (z pewnymi wyjątkami).
 • Korzyści podatkowe: Wniesienie składników majątkowych do fundacji nie powoduje powstania obowiązku podatkowego, niezależnie od rodzaju aktywów.
 • Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn: W przypadku wniesienia akcji spółki, fundacja jest zwolniona z podatku od spadków i darowizn.
 • 15% podatek CIT: Opodatkowanie następuje dopiero przy wypłacie świadczenia na rzecz beneficjenta lub przy zwrocie mienia po likwidacji fundacji.
 • Działalność gospodarcza: Fundacja rodzinna może prowadzić działalność gospodarczą
  w określonym zakresie, a dochody z tej działalności są często nieopodatkowane.
 • Kumulacja majątku: Kumulacja majątku w fundacji jest nieopodatkowana, o ile majątek pochodzi z darowizn, spadków lub z działalności gospodarczej dopuszczonej przez ustawę.
 • Zwolnienie od niektórych obciążeń: Wypłaty z fundacji rodzinnej nie podlegają daninie solidarnościowej oraz składkom zdrowotnym i ubezpieczeniowym.

Zgłoś się na nasze specjalistyczne szkolenie, aby dowiedzieć się wszystkiego na ich temat!

🗓️ Data: 16 listopada 2023 r., godzina 10:00 – 12:00

📍 Miejsce: Biuro Rachunkowe GRIMP, ul. Dąbrowskiego 25A – salka konferencyjna

🔍 O czym będzie mowa?

 • Definicja i korzyści fundacji rodzinnej.
 • Dla kogo dedykowana jest fundacja rodzinna?
 • Zalety podatkowe fundacji rodzinnej.
 • Jak fundacje rodzinne wpływają na proces sukcesji?
 • Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez fundacje rodzinne.
 • Praktyczne aspekty i przykłady dotyczące opodatkowania.
 • Problemy i wady fundacji rodzinnej.

🎯 Dla kogo jest to szkolenie?

Właściciele firm rodzinnych, osoby fizyczne posiadające znaczący majątek, doradcy finansowi, prawnicy oraz wszyscy zainteresowani możliwością założenia fundacji rodzinnej.

Dlaczego warto wziąć udział?

Dowiesz się, jak skutecznie chronić majątek przed podziałem i zabezpieczyć go na przyszłe pokolenia.

Poznasz konkretne korzyści i pułapki związane z fundacjami rodzinnymi.

Otrzymasz praktyczne wskazówki dotyczące zakładania i prowadzenia fundacji rodzinnej.

Chęć uczestnictwa w szkoleniu mogą Państwo zgłaszać mailowo pod adresem: biuro@grimp.pl lub telefonicznie: 68 432 99 02.