Zakładanie firmy – działalność gospodarcza a spółka z o.o.

Zakładanie firmy z roku na rok – w kwestiach formalnych – staje się coraz prostsze i mniej wymagające. Jednoosobową działalność gospodarczą można dziś założyć… bez wychodzenia z domu. Jakie formy prowadzenia działalności są najpopularniejsze w Polsce? Czym się różnią i która forma działalności bardziej się opłaca?

Wybór formy prowadzenia firmy często zależy od specyfiki branży oraz od potencjału osoby startującej z pomysłem na własny biznes. Najczęściej osoby uruchamiające pierwszą własną firmę wybierają spośród dwóch form prowadzenia działalności: jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Każda z tych form prawnych prowadzenia działalności ma swoje plusy i minusy, które warto przeanalizować jeszcze przed założeniem działalności. Aspekty formalno-prawne będą niosły za sobą konsekwencje dla całej późniejszej działalności.

Zakładanie firmy – rejestracja jednoosobowej działalności w CEIDG

Zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej jest procesem nieskomplikowanym – rejestracja jest w zasadzie darmowa i dokonać jej można przez internet. Oczywiście poza rejestracją firmy on-line, można złożyć także wniosek papierowy CEIDG-1 w odpowiednim Urzędzie Gminy (Miasta). Zgłoszenie wniosku on-line wymaga natomiast późniejszej wizyty (w ciągu maksymalnie 7 dni) w miejscu złożenia wniosku w celu uwierzytelnienia go. Jedyną okolicznością, która nie wymaga wizyty w urzędzie, jest złożenie wniosku on-line i podpisanie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Założenie firmy on-line polega na uzupełnieniu prostego formularza, który następnie przesyłany jest do bazy. Po potwierdzeniu danych, rejestrujący otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie i dalsze instrukcje.

Zakładanie firmy – zgłoszenie spółki z o.o. do KRS

Prowadzenie działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga większego zaangażowania i kosztów przy zakładaniu firmy. Umowa spółki musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego przez notariusza. Opłata za czynności notarialne oraz wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych zależna jest od wysokości wniesionego kapitału zakładowego (wynosi ona zawsze 0,5% wartości kapitału). Do tych kosztów należy również doliczyć opłatę sądową w wysokości równej 500 zł oraz opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w kwocie równej 100 zł.
Przedsiębiorca może obniżyć koszty rejestracji spółki, jeżeli wybierze formę zarejestrowania spółki online. Przedsiębiorca, który zdecyduje się na takie rozwiązanie znacznie obniży koszt zakładania firmy. To rozwiązanie niestety nie znajdzie zastosowania we wszystkich przypadkach zakładania spółek z o.o.

Opodatkowanie działalności

Podatnikiem zobligowanym do odprowadzania podatku w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej jest osoba fizyczna, czyli sam przedsiębiorca. Jego obowiązkiem jest terminowe odprowadzanie składek (zaliczek) na rzecz podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatnik, rejestrując jednoosobową działalność gospodarczą może wybrać spośród trzech form opodatkowania:

1. Opodatkowanie na zasadach ogólnych (podatek w wysokości 18% oraz 32% po przekroczeniu określonego progu dochodowego);
2. Opodatkowanie na zasadach podatku liniowego;
3. Opodatkowanie na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej (szczególne przypadki).

W przypadku firm działających jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka jako odrębny podmiot prawny zobligowana jest do odprowadzania podatku dochodowego od osób prawnych wynoszącego 19% od osiąganego zysku brutto. Warto jednak podkreślić, że w przypadku spółki z o.o. mamy do czynienia z podwójnym opodatkowaniem. Wszyscy wspólnicy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością najpierw muszą odprowadzić podatek dochodowy od osób prawnych od całkowitego dochodu, który został wypracowany przez spółkę. Następnie, wspólnicy muszą uiścić podatek dochodowy od dywidendy, którą wypłacono wspólnikom.

Księgowość – spółka z o.o. a jednoosobowa działalność gospodarcza

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, księgowość prowadzona jest w formie ksiąg rachunkowych. Co więcej, spółki mają obowiązek przedstawiania sprawozdań finansowych – niezbędne jest więc zatrudnianie księgowego lub powierzanie tego obowiązku biurom rachunkowym. Generuje to dodatkowe koszty prowadzenia takiej formy działalności.
W jednoosobowej działalności gospodarczej, w której roczny dochód nie przekracza 2 milionów euro, przedsiębiorca jest zobligowany do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Przedsiębiorca nie ma obowiązku zatrudniania księgowego, może prowadzić księgowość firmy samodzielnie.

Składki ZUS i odprowadzanie składek zdrowotnych

Przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność i nie ma dodatkowego zatrudnienia na umowę o pracę oraz odrębnego ubezpieczenia zdrowotnego, musi pokrywać koszty związane ze składkami na ZUS oraz tzw. składkami zdrowotnymi. Identyczny obowiązek spoczywa na przedsiębiorcy, który jest jedynym wspólnikiem w spółce z.o.o. Jeżeli w spółce jest więcej wspólników, nie mają oni obowiązkowych opłat składek ZUS.

Jednoosobowa działalność gospodarcza czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – co jest lepsze?

Jak już wspomniano, obie formy prowadzenia działalności mają swoje wady i zalety. Przedsiębiorca przed założeniem spółki czy działalności jednoosobowej powinien dokładnie przeanalizować wszystkie obowiązki i przywileje wynikające z danej formy prowadzenia firmy.

Niezależnie od tego, jaką formę działalności Państwo wybiorą, Biuro Rachunkowe GRIMP proponuje profesjonalną pomoc na każdym etapie prowadzenia działalności – oferujemy wsparcie również przy zakładaniu spółek z. o.o. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu!