Zwolnienie z ZUS

Do końca kwietnia 2021 r. przedsiębiorcy prowadzący przeważającą działalność gospodarczą oznaczoną określonym PKD mogą składać wnioski o zwolnienie z opłacania składek ZUS za miesiące styczeń-luty 2021 r. Kody PKD uprawniające do zwolnienia weryfikowane będą w stosownych bazach na dzień 30 listopada 2020 r. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje o tym, komu przysługuje zwolnienie z ZUS.

Wniosek o odroczenie płatności składek ZUS

Rząd zapowiada rozszerzenie tarczy antykryzysowej na kolejne miesiące, jednak rozporządzenie w tej sprawie się jeszcze nie pojawiło. W oczekiwaniu na nowe przepisy prowadzący działalność mogą również złożyć wniosek o odroczenie zapłaty składek do ZUS. Z odroczenia mogą skorzystać przedsiębiorcy, których dotknął lockdown, ale także ci, którzy ze względu na pandemię znaleźli się w ciężkiej sytuacji finansowej. Wniosek o odroczenie należy złożyć za pośrednictwem platformy PUE. Warto złożyć wniosek przed terminem wymagalności składki, aby uniknąć zapłaty odsetek. Przedsiębiorcy, którzy czekają na pomoc w ramach kolejnej tarczy w postaci zwolnienia z zapłaty składek za marzec 2021 r. jeżeli nie chcą płacić należności do ZUS za ten okres – powinni złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności.

Jakie branże mogą liczyć na zwolnienie z ZUS?

Według najnowszych informacji w nowej tarczy antykryzysowej kod PKD będzie weryfikowany na dzień 31 marca 2021 r., co stanowi szansę na pomoc dla przedsiębiorców, którzy zaktualizowali swoje dane w oficjalnych bazach tak, by odzwierciedlały stan faktyczny. Jest to istotne dla przedsiębiorców, którzy w czasie epidemii rozpoczęli prowadzenie firmy w branży, której ostatnio nie dotykały obostrzenia. Chodzi np. o branżę beauty, która przez ostatnie miesiące mogła działać w reżimie sanitarnym, a teraz została zamknięta. Pełną listę branż wraz z kodami PKD można znaleźć na oficjalnej stronie ZUS.

Komu przysługuje zwolnienie z ZUS?

Nie tylko mechanizm klasyfikacji firm ze pomocą wykonywanej działalności odzwierciedlonej kodem PKD, ale również sposób obliczania spadków obrotów będzie zbliżony do obecnie obowiązującego. Uprawniony do ulgi będzie płatnik, którego przychód z działalności uzyskany w jednych z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy o co najmniej 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub we wrześniu 2020 r., lub w lutym 2020 r.