Czynny żal – czyli jak wyrazić skruchę przed fiskusem i uniknąć kar

Prowadzenie działalności gospodarczej to dla wielu osób sposób na oderwanie się od korporacyjnej struktury, bycie niezależnym od innych, praca na własny rachunek i możliwość realizowania się poprzez biznes. Przedsiębiorcy jako podatnicy mają też wiele obowiązków, z których muszą się wywiązywać pod groźbą sankcji. A co w momencie ich nieświadomego zaniechania lub popełnienia przestępstwa czy wykroczenia? Istnieją określone procedury, które pozwalają uniknąć kar. Przede wszystkim należy sporządzić tzw. czynny żal.

Właściciel firmy musi liczyć się z wieloma obowiązkami wynikającymi z prowadzenia biznesu. To przede wszystkim regularne płacenie podatków i składanie do urzędu skarbowego zeznań podatkowych. Co w przypadku, gdy właściciel spóźni się z opłatami, złożeniem deklaracji lub popełni błąd w zeznaniu podatkowym?

Co Ci grozi za błędy w deklaracji podatkowej?

Kary za niezłożenie w terminie deklaracji lub za błędne jej wypełnienie mogą być bardzo dotkliwe. Podatnik może otrzymać mandat w wysokości nawet do kilku tysięcy złotych. Do tego dochodzą naliczone odsetki. W sytuacji, gdy urząd skarbowy zorientuje się, że podatnik nie złożył PIT-u, często nie pomoże nawet czynny żal. Jedyną opcją pozostaje wówczas złożenie do sądu wniosku o odstąpienie od wymierzenia kary. Sąd może przychylić się do tego wniosku, ale nie musi. Lepiej więc nie liczyć na szczęście i przychylność sądu, tylko zadbać, by w deklaracji podatkowej obyło się bez błędów.

Na szczęście niedopełnienie obowiązków wobec urzędu skarbowego nie zawsze musi wiązać się z aż tak przykrymi konsekwencjami. Można się przed nimi uchronić korzystając z instytucji czynnego żalu.

Co to jest czynny żal?

To zawiadomienie urzędu skarbowego o popełnieniu czynu zabronionego. Można to rozumieć jako dobrowolne przyznanie się do winy i deklarację uregulowania zaległości. Według art. 16 kodeksu karnego skarbowego „Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.”
Czemu służy czynny żal? To narzędzie, które pozwala przedsiębiorcom uniknąć kar w postaci grzywny, mandatu skarbowego, wyroku sądowego czy pozbawienia wolności, w przypadku spóźnienia się z opłaceniem podatku lub złożeniem deklaracji podatkowej. Nie zwalnia ich jednak z obowiązku uregulowania należności.
Samo złożenie czynnego żalu nie gwarantuje, że sankcje nie zostaną nałożone. Może się tak stać w momencie, gdy podatnik został już wezwany przez organy podatkowe, toczy się wobec niego postępowanie kontrolne lub okaże się, że nakłaniał inną osobę do popełnienia przestępstwa skarbowego.

Czynny żal – jak napisać?

Nie ma jednego, ściśle określonego wzoru na to jak powinien wyglądać czynny żal. Nie musi być on składany pisemnie, jednak kiedy decydujemy się na taką formę trzeba wiedzieć, jakie elementy koniecznie należy w nim ująć.
We wniosku należy zawrzeć przede wszystkim osobę wnoszącą zawiadomienie, wyjaśnienie na czym polega popełniony czyn oraz nakreślenie okoliczności, w których miało to miejsce. W piśmie powinno się wskazać osobę lub osoby biorące udział w czynie lub mające z nim jakikolwiek związek. Ostatnim niezbędnym elementem jest sprecyzowanie, czy popełniony czyn został już naprawiony. Jeżeli nie, podatnik powinien wskazać, w jaki sposób i w jakim terminie ureguluje wszystkie zaległe zobowiązania.
Błędy w rozliczeniu z fiskusem wynikają najczęściej z niedopilnowania lub niewiedzy i mogą zdarzyć się każdemu przedsiębiorcy. Jeżeli tego typu pomyłka czy przegapienie terminu miało miejsce pierwszy raz, warto zaznaczyć jego incydentalny charakter.

Sposób na uniknięcie kar

Należy pamiętać, że samo złożenie czynnego żalu nie załatwia problemu. Jego przedstawienie to pierwszy krok, który stanowi wyrażenie skruchy i chęć naprawienia błędu. Następnie trzeba opłacić zaległy podatek wraz z odsetkami czy złożyć stosowną deklarację.
Instytucja jaką jest czynny żal to bardzo ważne narzędzie, o którym powinien pamiętać przedsiębiorca. Składanie deklaracji podatkowej nie należy do prostych rzeczy, pomyłki są nieuniknione i mogą zdarzyć się najlepszym. Im wcześniej przedsiębiorca się zorientuje, tym lepiej. Przewidziane sankcje są wysokie i mogą rażąco naruszyć finanse firmy. Z pewnością nikt nie chce z tego powodu popaść w kłopoty, które mogą zachwiać stabilnym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa na rynku. Dlatego w takiej sytuacji warto skorzystać z instytucji czynnego żalu.

Dobrze też pomyśleć nad zmianą biura księgowego. Składanie czynnego żalu nie należy do przyjemnych rzeczy i rodzi wiele negatywnych emocji. Zamiast niepotrzebnie się stresować, pisać wyjaśnienia i biegać do urzędu – lepiej wybrać biuro rachunkowe, które na czas dopilnuje wszystkiego i zadba o prawidłowe wypełnienie deklaracji. Z biurem rachunkowym Grimp będziesz mógł spać spokojnie.

Zmień księgowego i zyskaj spokój

czynny żal – wzór oświadczenia