Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu koronawirusa

W związku z szalejącym na całym świecie koronawirusem coraz więcej krajów wprowadza zmiany w funkcjonowaniu społeczeństwa. Niektóre z nich reguluje prawo pracy. W Polsce od 16 do 25 marca zamknięte są wszystkie placówki oświatowe. Rząd zalecił jednocześnie, by już 12 marca dzieci zostały w domu. Ma to ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa w kraju. Komplikuje się za to sytuacja rodziców, którzy muszą zapewnić opiekę dzieciom w domu. Z pomocą przychodzi specjalna specustawa, która zakłada, że rodzicom dzieci do lat 8 będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub prawnym opiekunom dzieci, którzy:

  • mają pod opieką dziecko poniżej 8 roku życia;
  • są objęci ubezpieczeniem chorobowym.

Zasiłek ten przysługuje w wysokości 80% podstawy wymiaru pracy. Obowiązuje od 12 do 25 marca, czyli na czas zamknięcia placówek oświatowych przez COVID-19. Okres dodatkowego zasiłku nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni przysługujących na opiekę na dzieckiem do lat 14.

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu koronawirusa?

Aby uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy wystarczy złożyć odpowiedni wniosek do swojego płatnika (pracodawcy, zleceniobiorcy). Należy wypełnić ten wniosekOsoby, które prowadzą działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Co ważne, nie jest wymagany wniosek Z-15A ani zaświadczenie płatnika składek Z-3b.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu koronawirusa – co jeszcze warto wiedzieć?

  • W składanym oświadczeniu trzeba podać albo łączy okres opieki nad dzieckiem, albo wyłączyć z tego okresu dni, w których nie byłeś zobowiązany pojawić się w pracy. Chodzi tu na przykład o weekendy lub o dni, w których dziecko miało zapewnioną opiekę.
  • O korzystaniu z dodatkowego zasiłku należy poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorcę bądź bezpośrednio ZUS (w przypadku, gdy osoba prowadzi działalność pozarolniczą).
  • O tym, że pracownik korzysta z zasiłku, można poinformować w dowolnym momencie. Warto jednak mieć na uwadze, że od tego uzależniona jest wypłata zasiłku.
  • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu koronawirusa wypłaca się za każdy dzień sprawowania opieki. W praktyce więc, jeśli oboje rodzice pracują, to tylko jedno z rodziców może wystąpić o zasiłek. Mogą oni też podzielić się opieką nad dzieckiem w okresie 14 dni. Zasiłek z powodu koronawirusa przysługuje rodzicom niezależnie od liczby dzieci potrzebujących opieki.
  • Zasiłek opiekuńczy przysługuje z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, nie obciąża on więc funduszu pracodawców.

W razie wątpliwości można zadzwonić na infolinię ZUS nr 22 560 16 00 lub skontaktować się ze swoim biurem rachunkowym. Sprawdzone i aktualne informacje o koronawirusie i planowanych przez rząd zmianach można śledzić na oficjalnej stronie.