Zmiany w zwolnieniach lekarskich

Elektroniczne zwolnienia lekarskie już od 1. lipca 2018

Od 1. lipca 2018 zwolnienia lekarskie będą wystawiane przez lekarzy tylko i wyłącznie w formie elektronicznej. Papierowe zwolnienia znikną całkowicie do końca czerwca tego roku. Ma to na celu ułatwienie przepływu informacji, ale jest to również podyktowane walką z tzw. “lewymi” zwolnieniami. Pracodawca będzie mógł szybciej wystąpić do urzędu w celu skontrolowania prawidłowości wystawionego zwolnienia lekarskiego.

Problematyczna cyfryzacja

Elektroniczne zwolnienia lekarskie można wystawiać od 1. stycznia 2016 r., jednak statystyki pokazują, iż niewielu lekarzy w skali kraju korzysta z tego rozwiązania. Firmy zatrudniające mniej niż 5 osób nie muszą jak dotąd zakładać profilu w PUE ZUS (Platforma Usług Elektronicznych ZUS), a pracownik i tak musi dostarczyć wydruk elektronicznego zwolnienia do zakładu pracy. Następnie pracodawca przekazuje do ZUS odpowiednie druki i wówczas takie zwolnienie jest dopiero honorowane przez urząd, pomimo że wpłynęło do niego zwolnienie w formie elektronicznej. Takie działania nastręczają wielu problemów w sytuacji, gdy pacjent nie otrzyma wydruku zwolnienia od lekarza i nie ma osobistego konta PUE ZUS. W takiej sytuacji musi on udać się ponownie do lekarza po kopię wystawionego zwolnienia celem zaniesienia go do pracodawcy.

Lekarze podzieleni

Zdania wielu lekarzy na temat ułatwień są podzielone. Nie w każdym gabinecie lekarskim znajduje się komputer, a lekarze starszej generacji mogą mieć problemy z jego obsługą. Dodatkowo problematyczne jest wypisywanie zwolnień podczas wizyt domowych. Trudno, żeby lekarz wybierał się na wizyty domowe z całym komputerem, który musi być przecież podłączony do Internetu. Można używać do tego celu urządzeń mobilnych, ale to powoduje wiele niedogodności.

Aby podpisać się pod zwolnieniem lekarskim lekarz powinien posiadać profil na ePUAP, co jest dość czasochłonne biorąc pod uwagę czas, jaki zajmuje zalogowanie się do systemu przy każdorazowym wystawieniu zwolnienia. Lekarz może się też podpisać podpisem kwalifikowanym, jednak jego uzyskanie jest płatne, a koszty ponosi lekarz.

Jest jednak także wielu zwolenników nowego systemu. Dzięki zwolnieniom elektronicznym lekarze nie będą już musieli przechowywać u siebie kopii wystawionych dokumentów, ani dostarczać ich do ZUS-u. Nie będą musieli ich także drukować, jedynie na prośbę pacjenta i w przypadku, gdy zakład pracy nie posiada profilu w PUE ZUS.

Obowiązki pracodawcy od 1. lipca 2018

Każdy przedsiębiorca zatrudniający więcej niż 5 osób powinien do końca 2015 r. założyć profil w PUE ZUS. Obowiązek ten nie dotyczy firm, które zatrudniają mniej niż 5 osób. W celu ułatwienia przepływu informacji przedsiębiorcy zatrudniający np. 4 osoby powinni jednak rozważyć założenie profilu w ZUS. Jeśli lekarz wystawi pracownikowi zwolnienie elektroniczne, pracodawca będzie o nim wiedział od razu i nie będzie go musiał dostarczać do ZUS-u w przypadku dłuższej nieobecności pracownika. Będzie mógł wysłać stosowne dokumenty do urzędu przez Internet.

Obowiązki pracownika

Dotychczas pracownik miał 7 dni od wystawienia ZUS ZLA na dostarczenie go do pracodawcy. W połowie roku pracodawca oraz ZUS otrzymają informację o wystawionym zwolnieniu już chwilę po wystawieniu go przez lekarza w gabinecie lekarskim. Pracownik nie będzie musiał informować o tym fakcie pracodawcy, gdyż wszelkie dane pracodawca będzie widział w panelu PUE ZUS. Pracownik nie będzie się musiał więc już obawiać obniżenia wypłacanego zasiłku za niedotrzymanie terminu 7 dni.

Pracownicy zatrudnieni w firmie, gdzie pracuje mniej niż 5 osób powinni otrzymać od lekarza wydruk zwolnienia elektronicznego i dostarczyć go do pracodawcy, tak jak zwolnienie papierowe, w ciągu 7 dni. Niedotrzymanie tego terminu spowoduje obniżenie zasiłku o 25% począwszy od 8. dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zwolnienia do pracodawcy.

Dostosowanie do zmian

Biuro Rachunkowe GRIMP w Zielonej Górze udziela wszelkiej pomocy oraz porad w zakresie zmian w zwolnieniach lekarskich. Zapraszamy do naszego biura przy ul. Dąbrowskiego 25a w Zielonej Górze.