Zmiany w KRS – co nowego?

14 listopada 2017 roku Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o KRS (Krajowym Rejestrze Sądowym). Co wnoszą projektowane zmiany? Co zmieni się dla przedsiębiorców? Czy będzie łatwiej rozpocząć działalność gospodarczą?

W komunikacie wydanym przez Centrum Informacyjne Rządu można przeczytać m.in., że „projekt przewiduje ułatwienia dla stron przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej oraz przyspiesza i usprawnia działania sądu rejestrowego. Proponowane rozwiązania są kolejnym etapem reformy prawa gospodarczego, dotyczącej Krajowego Rejestru Sądowego”. Służby prasowe rządu podają, iż planuje się znaczne usprawnienie postępowania rejestrowego i przyspieszenie całego procesu. Dodatkowo ułatwiony będzie kontakt z sądem – zagwarantować to ma wprowadzenie obowiązku składania wniosków do rejestru przedsiębiorców KRS z użyciem systemu teleinformatycznego od 1 marca 2020 r. Dzięki takiej elektronicznej formie kontaktu z sądem, podmiot nie będzie już musiał oczekiwać na osobiste spotkanie z przedstawicielem urzędu. Za pomocą elektronicznego systemu obsługi, przedsiębiorca będzie mógł zarówno składać wnioski do sądu, jak i będzie je od sądu otrzymywał – komunikacja za sprawą systemu teleinformatycznego będzie działała w obie strony kanału.

Nowelizacja ustawy zakłada, że od 1 marca 2020 roku, wszystkie akta rejestrowe będą prowadzone w formie elektronicznej. Dodatkowo będą też udostępniane w czytelni akt i ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych. Nowelizacja ustawy o KRS wprowadza również spore zmiany w zakresie sprawozdań finansowych. Od 1 marca 2020 roku obowiązywała będzie elektroniczna forma takiego sprawozdania – podmiot będzie musiał złożyć sprawozdanie w formacie danych i w odpowiednim pliku, do którego zostanie zobligowany przez KRT. Jednocześnie zlikwidowany zostanie obowiązek składania sprawozdań finansowych do US oraz automatyczne przekazywanie sprawozdania finansowego z KRS do MF.

Najprawdopodobniej utworzone zostanie również specjalne repozytorium (biblioteka) akt i protokołów notarialnych. Ma to usprawnić prace KRS oraz przyspieszyć proces decyzyjny – podmiot składający wniosek nie będzie już musiał dostarczać samodzielnie dodatkowych dokumentów (np. protokołów i aktów notarialnych), ponieważ te będą automatycznie „zasysane” z repozytorium elektronicznego.

Zmiany mają wejść w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw (za wyjątkiem wskazanych przepisów, które zaczną obowiązywać zgodnie z wyznaczonymi w ustawie datami).

Jeśli Ty lub Twoi księgowi macie jakiekolwiek wątpliwości lub pytania dotyczące zmian w KRS w 2018 roku, serdecznie zapraszamy do kontaktu z Biurem Rachunkowym GRIMP – chętnie wspomożemy i przeszkolimy kadrę.