Biuro rachunkowe Grimp Zielona Góra

Potrzebujesz pomocy, wsparcia, porady?
Zgłoś się do nas!

JPK –Jednolity Plik Kontrolny

Od 01.01.2017 mali przedsiębiorcy będą zobowiązani wysyłać do Urzędu Skarbowego co miesiąc, do 25 dnia następnego m-ca za miesiąc poprzedni, plik JPK-VAT (ewidencja sprzedaży i zakupu VAT).

Składanie pliku JPK_VAT będzie obowiązkiem każdego przedsiębiorcy, ale w różnych terminach. Plik ten będzie trzeba składać za okresy miesięczne, do 25 dnia kolejnego miesiąca. To oznacza, że podmioty rozliczające się z podatku VAT miesięcznie, wraz z deklaracją VAT-7 będą zobowiązane do składania JPK_VAT. Podmioty rozliczające się kwartalnie, nadal będą mogły składać deklaracje VAT-7 za okresy kwartalne, a dodatkowo będą musiały przesyłać JPK_VAT za okresy miesięczne.

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników, ale więcej niż 10 oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro( ale przekraczającej 2 mln euro), lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro, ale przekroczyły 2 mln euro.

Wystarczy spełnić warunek zatrudnienia, czyli więcej niż 10 zatrudnionych, mniej niż 50 zatrudnionych, żeby podlegać obowiązkowi składania JPK VAT od 01.01.2017.