JPK –Jednolity Plik Kontrolny

Od 01.01.2017 mali przedsiębiorcy będą zobowiązani wysyłać do Urzędu Skarbowego co miesiąc, do 25 dnia następnego m-ca za miesiąc poprzedni, plik JPK-VAT (ewidencja sprzedaży i zakupu VAT).

Składanie pliku JPK_VAT będzie obowiązkiem każdego przedsiębiorcy, ale w różnych terminach. Plik ten będzie trzeba składać za okresy miesięczne, do 25 dnia kolejnego miesiąca. To oznacza, że podmioty rozliczające się z podatku VAT miesięcznie, wraz z deklaracją VAT-7 będą zobowiązane do składania JPK_VAT. Podmioty rozliczające się kwartalnie, nadal będą mogły składać deklaracje VAT-7 za okresy kwartalne, a dodatkowo będą musiały przesyłać JPK_VAT za okresy miesięczne.

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników, ale więcej niż 10 oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro( ale przekraczającej 2 mln euro), lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro, ale przekroczyły 2 mln euro.

Wystarczy spełnić warunek zatrudnienia, czyli więcej niż 10 zatrudnionych, mniej niż 50 zatrudnionych, żeby podlegać obowiązkowi składania JPK VAT od 01.01.2017.