Usługa Allegro Smart a koszt uzyskania przychodu

Z serwisu aukcyjnego Allegro korzysta zdecydowana większość polskich internautów. Kupujemy prywatnie, ale coraz częściej także służbowo. Sama platforma stale próbuje zachęcić nowych użytkowników do zakupów właśnie w tym serwisie. Jak to robi? Wprowadzając innowacyjne usług, takie jak np. pakiet Allegro Smart.

Allegro Smart – na czym to polega

Usługa Allegro Smart to bonus wprowadzony do Allegro jesienią tego roku. Dostępny jest zarówno dla użytkowników indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Usługa Smart to zakup „darmowych kosztów wysyłki” przy zamówieniu za minimum 40 zł. Oczywiście o ile sprzedający spełnia warunki promocji i oferuje darmową dostawę w ramach programu SMART. Kupujący wykupuje pakiet 365 darmowych dostaw metodami wskazanymi w regulaminie promocji Allegro Smart. Dzięki temu, przy zakupach na kwotę minimalną 40 zł, będzie mógł uniknąć kosztów transportu. Koszty te ureguluje za niego platforma Allegro.

Zakup usługi w kosztach uzyskania przychodu

Sam zakup usługi Allegro Smart przez konto firmowe można ująć w kosztach uzyskania przychodu. Podstawą będzie faktura za zakup usługi. W związku z tym, że usługa jest limitowana i dotyczy 365 darmowych przesyłek, podmiot może nabyć kilkukrotnie taki pakiet. Za każdy z nich powinien pobrać odpowiednią fakturę. Jeżeli przedsiębiorca jest tzw. VAT-owcem, a zakup usługi będzie służył działalności opodatkowanej, można od niego odliczyć podatek VAT na zasadach ogólnych. Co jednak z zakupem towarów, które kupiono w ramach pakietu Allegro Smart i za których transport nie płaci przedsiębiorca, a Allegro? Teoretycznie, w przypadku takiej transakcji, przedsiębiorca powinien otrzymać fakturę z darmowym kosztem transportu lub bez kosztu transportu. Niektórzy sprzedawcy wystawiają faktury, na których figuruje pozycja dostawy wraz z kosztem. Tego kosztu nie poniósł de facto kupujący, a sam serwis Allegro.

Zgodnie z literaturą prawa księgowego, koszty uzyskania przychodu to wszystkie wydatki, które poniesiono celem osiągnięcia przychodów, zachowania bądź też zabezpieczenia źródła przychodów, których nie wymieniono w art. 23 Ustawy o PIT. Wydatek poniesiony przez podatnika, musi zostać przez niego faktycznie poniesiony (czyli faktycznie musi zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika). W takiej sytuacji, koszty transportu na fakturze, której zakup odbył się w ramach usługi Allegro Smart, nie mogą być zaliczone na poczet kosztów podatkowych i nie powinny być ujmowane w Księdze Przychodów i Rozchodów.

Allegro Smart a podatek VAT

Nieco inaczej sytuacja przedstawia się z perspektywy podatku VAT. Zgodnie z artykułem 86 ustęp 1 Ustawy o VAT można obniżyć kwotę należnego podatku VAT o kwotę podatku VAT naliczonego w zakresie, w jakim towary lub usługi są wykorzystywane w działalności opodatkowanej.

Ustawa o VAT

W tym miejscu warto przytoczyć treść artykułu 89b ust 1 Ustawy o VAT, w myśl którego „w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze”. Jeżeli więc kupujący nie zapłacił należności wynikających z faktury z własnych środków, musi skorygować wartość podatku VAT w rejestrze VAT. Warto podkreślić, że faktura wystawiona przez sprzedawcę może być prawidłowa. Sprzedał on bowiem towar i usługę transportu, jednak to nie przedsiębiorca kupujący zapłacił za transport, a Allegro. Obowiązek skorygowania ciąży więc na odbiorcy, nie na wystawcy faktury.

Podsumowując temat kosztów transportu za produkty zakupione w ramach usługi Allegro Smart – jeśli na firmę zakupiono towary, a za transport zapłaciło Allegro, a sprzedawca mimo to wystawił fakturę z uwzględnionymi kosztami transportu, należy pominąć księgowanie kosztów transportu i nie ujmować ich w rejestrze VAT zakupów ani w KPiR.

Masz wątpliwości dotyczące swoich zakupów? Chcesz wiedzieć co wliczyć w koszty, a czego pod żadnym pozorem do nich nie zaliczać? Zgłoś się do nas! Podpowiemy!