Zmiany w składkach do ZUS-u

W przyszłym roku wszyscy polscy przedsiębiorcy mogą liczyć na spore ułatwienia w odprowadzaniu składek do ZUS. W maju br. Sejm przyjął zaproponowane przez ustawodawcę zmiany związane z uproszczeniem wnoszenia opłat za składki. Od 2018 roku przedsiębiorca będzie wpłacał składki na 1 wspólny rachunek, a nie na 4 różne, jak odbywało się to do tej pory.

Składki do ZUS-u – obecnie

W chwili obecnej każdy przedsiębiorca jest zobligowany do opłacania czterech składek z tytułu ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Funduszu Emerytur Pomostowych – pieniądze na 4 składki wędrują na 4 różne numery kont. Od 2018 roku przedsiębiorca będzie miał przypisany jeden numer, na który powędrują wszystkie składki. Będzie to spore ułatwienie nie tylko dla przedsiębiorców, ale i dla samego ZUS-u. Jak podaje ZUS, obecnie w systemie zarejestrowanych jest prawie 7 milionów płatników, którzy odprowadzają składki. W samym tylko 2015 roku dokonano 65 milionów wpłat. ZUS przyznał, że przelewanie środków na 4 różne konta generuje wiele problemów, w tym błędne przesyłania składek, w przypadku których każdorazowo trzeba prowadzić postępowanie wyjaśniające. W 2016 roku ZUS zanotował 281 tysięcy takich wpłat na łączną kwotę 328 milionów złotych – tym samym doszło do wdrożenia aż 281 tysięcy postępowań wyjaśniających, co nie tylko wygenerowało dodatkowe koszty, ale i spowolniło niektóre procedury.

Składki do ZUS-u od 1 stycznia 2018 r.

Od stycznia 2018 roku każdemu płatnikowi przypisany będzie indywidualny numer konta – będzie to jednocześnie nowy identyfikator płatnika (ZUS chce w ten sposób wykluczyć zupełnie problem z ustalaniem od kogo wpłynęła dana wpłata).

Po wdrożeniu zmian ZUS samodzielnie z 1 konta będzie rozdysponowywał środki pomiędzy poszczególne fundusze i dysponentów. Specjalnie zaprojektowane algorytmy podzielą jedną wpłatę na określone tytuły – cała procedura będzie w pełni zautomatyzowana.

Nowa ustawa, którą Sejm zatwierdził w maju, przewiduje również wprowadzenie szeregu ułatwień dla płatników, np. jeśli chodzi o wydawanie przez ZUS zaświadczeń o niezaleganiu z wpłatami – płatnik będzie mógł takie zaświadczenie wygenerować samodzielnie z systemu elektronicznego ZUS – w dowolnie wybranym przez siebie momencie z dowolną datą na zaświadczeniu ( z zastrzeżeniem, że dane na zaświadczeniu będą dotyczyły zamkniętego okresu rozliczeniowego). Warto również zaznaczyć, że nowelizacja ustawy określa zasady naliczania wpłat na koncie – w pierwszej kolejności zaspokajane będą najstarsze zaległości. Oznacza to, że jeżeli z jakiegoś powodu płatnik przeoczył płatność lub się spóźnił, w pierwszej kolejności środki wpłacone przez płatnik zaspokoją brakujące wpłaty z przeszłości.

Według rozporządzenia, zmiany dotyczące jednego rachunku wejdą w życie już 1 października 2017 roku, natomiast ZUS ma czas do końca 2017 roku na przekazanie płatnikom numerów kont, na które od 1 stycznia 2018 będą przekazywane składki.