VAT metoda kasowa

Metoda kasowa umożliwia przedsiębiorcy rozliczenie podatku VAT dopiero po otrzymaniu płatności od kontrahenta, co eliminuje potrzebę opłacania podatku w przypadku, gdy faktura nie została jeszcze uregulowana przez nabywcę towaru lub usługi.

Zgodnie z ogólną zasadą, przedsiębiorca, który sprzedaje towary lub świadczy usługi, zobowiązany jest do rozliczenia podatku VAT po wystawieniu faktury, stosując tzw. metodę memoriałową. Jednak firmy zaklasyfikowane jako tzw. Mali podatnicy (o sprzedaży nieprzekraczającej 1,2 mln euro w poprzednim roku podatkowym) mają możliwość wyboru innego podejścia.

Metoda kasowa, o której mowa, opiera się na wymogu opodatkowania dopiero w momencie otrzymania płatności. Dzięki temu przedsiębiorca nie musi odprowadzać podatku przed uregulowaniem należności przez kontrahenta.

Takie rozwiązanie pomaga uniknąć problemów z płynnością finansową, które mogą wyniknąć z konieczności zapłaty VAT z własnych środków, zanim transakcja zostanie finansowo sfinalizowana. Metoda ta nie jest jednak stosowana, gdy nabywca nie jest płatnikiem VAT i od momentu transakcji minęło więcej niż 180 dni.

Wybór metody kasowej nie zawsze jest korzystny. Przedsiębiorca, który ma trudności z terminowym regulowaniem swoich zobowiązań wobec dostawców, lepiej unikać tego rozwiązania. Wynika to z faktu, że możliwość odliczenia VAT-u z faktury zakupowej pojawia się dopiero po dokonaniu zapłaty sprzedawcy.

Metoda kasowa wiąże się również z dodatkowymi obowiązkami w zakresie rozliczania VAT. Przedsiębiorca musi śledzić płatności i informować o nich księgowych. Firmy, które prowadzą własną księgowość, muszą prowadzić dodatkowe rejestracje dotyczące terminów dostawy towaru oraz płatności za faktury.

Stosowanie metody kasowej przez sprzedawcę ma nie tylko wpływ na rozliczenia jego firmy, ale również ma istotne znaczenie dla nabywcy. Kupno towaru lub usługi od przedsiębiorcy korzystającego z metody kasowej oznacza, że prawo do odliczenia VAT powstaje dopiero po uregulowaniu zapłaty.

Takie podejście do rozliczeń może być niekorzystne dla kupującego, który może nie być zadowolony z perspektywy współpracy z firmą stosującą metodę kasową. Transakcje z przedsiębiorcą korzystającym z metody memoriałowej są zazwyczaj bardziej korzystne, ponieważ prawo do odliczenia VAT pojawia się już w momencie otrzymania faktury.

Przy wyborze metody kasowej konieczne jest przejście na kwartalne rozliczanie VAT. Warto zauważyć, że to nie dotyczy osób, które dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą. W przypadku nowo założonej firmy przez pierwsze 12 miesięcy rozliczenia VAT odbywają się miesięcznie.

Aby skorzystać z metody kasowej, konieczne jest zawiadomienie urzędu skarbowego na piśmie oraz złożenie formularza VAT-R. Druk ten należy złożyć najpóźniej z końcem miesiąca poprzedzającego okres, od którego ma być stosowana metoda kasowa.

Powrót do metody memoriałowej jest możliwy dopiero po upływie dwunastu miesięcy korzystania z metody kasowej. Automatyczny powrót do metody memoriałowej następuje w chwili, gdy przedsiębiorca traci status małego podatnika.

Przedsiębiorcy korzystający z metody kasowej zgodnie z przepisami są zobowiązani do wystawiania specjalnych faktur, na których musi być widoczne oznaczenie “metoda kasowa”.