Szczepienie na grypę w firmie – korzyści dla pracodawcy

Sezon wzmożonej zachorowalności na grypę i inne infekcje w pełni. Czy pracodawca może zrobić coś, by ograniczyć absencję pracowników? Okazuje się, że tak. Coraz więcej pracodawców decyduje się na szczepienie na grypę w firmie, co doprowadzić ma do zminimalizowania nieobecności pracowników w pracy w okresie jesienno-zimowym.

Szczepienie na grypę w firmie – finansowanie

Pracodawca zazwyczaj nie może żądać, aby pracownik się zaszczepił, jednak może zaproponować mu sfinansowanie szczepionki, jeżeli pracownik chce się dobrowolnie zaszczepić. Czy pracodawca takie świadczenia może odpisać od podatku? Jak powinien zaksięgować tego typu wydatek?

Podatkowo-składkowe skutki finansowania szczepień pracowniczych

Jeżeli pracodawca zapewni pracownikowi sfinansowanie szczepienia, spowoduje powstanie po stronie pracownika przychodu, który należy opodatkować. Artykuł 12 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jednoznacznie pozwala stwierdzić, że takie szczepienia mieszczą się w zakresie definicji przychodów ze stosunku pracy. Na mocy tego przepisu, za przychód ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne, jak również wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalent, niezależnie od źródła finansowania tych świadczeń, jak również wartość wszelkich innych świadczeń nieodpłatnych lub odpłatnych.

Wartość szczepień, które są finansowane przez pracodawcę, określa się na podstawie art.11 ust 2a pkt.2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ów przepis stanowi, że w przypadku, gdy przedmiotem nieodpłatnych świadczeń są usługi zakupione, wartość pieniężną ustala się na podstawie cen zakupu. Natomiast jeżeli finansowanie częściowo było po stronie pracownika, wówczas przychodem pracownika jest jedynie różnica pomiędzy wartością świadczenia ustaloną w podany sposób, a faktyczną odpłatnością poniesioną przez pracownika.

Szczepionka najczęściej jest jednak przychodem. Przychód ma bardzo szeroką definicję wynikającą z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – szczepienie przeciw grypie ewidentnie stanowi przysporzenie majątkowe, od którego należy odprowadzić składki zusowskie i zaliczki podatkowe. Szczepienia przeciwgrypowe mogą być również traktowane jako przychód zleceniobiorców. Przyrost majątku powstały w ten sposób należy zaliczyć do przychodów z tytułu działalności wykonywanej osobiście.

Jak rozliczyć szczepienie na grypę w firmie?

Najpowszechniejsza praktyka zakłada, że pracownikowi/zleceniobiorcy do przychodów uzyskiwanych z tytułu umowy o pracę lub umowy zlecenie w miesiącu pobrania szczepienia, dolicza się wyliczoną odpowiednio wartość szczepienia, pomniejszoną o zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenia: zdrowotne oraz społeczne.

Co ciekawe, jeżeli szczepionka przeciwko grypie jest uznana za przychód dla podwładnego, pracodawca może wnioskować o wyłączenie takowego świadczenia z podstawy składek. Niemniej jednak, aby korzyść materialna mogła zostać zwolniona z tzw. ozusowania, musi:

– przybierać formę niepieniężną;
– wynikać z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania;
– być współfinansowana przez zatrudnionych.

Aby szczepienie zostało zwolnione z ozusowania, muszą wystąpić te trzy warunki jednocześnie.

Obowiązkowe szczepienie na grypę w firmie? Aktualizacja 2020

Co roku liczba zachorowań na grypę w Polsce jest naprawdę duża. W związku z tym środowisko lekarzy coraz głośniej namawia do profilaktyki w postaci szczepienia na grypę. Do tego trendu przychyla się też coraz więcej pracodawców, którzy darmowe szczepienie na grypę w firmie dodają do benefitów. Niektórzy idą też krok dalej i zaczynają wprowadzać w swoich firmach obowiązkowe szczepienia na grypę. W takim przypadku pracownik może odmówić poddania się szczepieniu, ale musi się liczyć z tym, że będzie się to wiązało ze zwolnieniem z pracy. Oczywiście musi to wynikać z regulaminu firmy lub zawartej umowy bądź aneksu.

Czy szczepienia na grypę staną się w Polsce obowiązkowe? Tego nie wiadomo, pewne jest natomiast, że taka zmiana wiązałaby się z dużymi nakładami finansowymi z państwowego budżetu i jest to z pewnością melodia przyszłości. Jednak w czasach, gdy na świecie rozwijają się kolejne epidemie, jak np. obecnie paraliżujący ludzi koronawirus, być może coraz więcej ludzi dobrowolnie uda się po szczepionkę albo skorzysta ze szczepienie na grypę w firmie.

Chcesz wiedzieć więcej o sezonowych szczepieniach dla pracowników? A może interesuje cię finansowanie pomocy i opieki medycznej w pakietach dla firmy? Zgłoś się do Biura Rachunkowego GRIMP! Chętnie wyjaśnimy wszelkie zagadnienia i pomożemy wybrać najbardziej optymalne rozwiązanie!