Biuro rachunkowe Grimp Zielona Góra

Potrzebujesz pomocy, wsparcia, porady?
Zgłoś się do nas!

Szczepienie na grypę w firmie – korzyści dla pracodawcy

szczepienie na grypę dla pracowników w firmie

Sezon wzmożonej zachorowalności na grypę w pełni. Czy pracodawca może zrobić coś, by ograniczyć absencję pracowników? Okazuje się, że tak. Coraz więcej pracodawców decyduje się na wykupienie dobrowolnych szczepień przeciwko grypie, co doprowadzić ma do zminimalizowania nieobecności w pracy w okresie jesienno-zimowym.

Finansowanie szczepień pracowniczych

Pracodawca nie może żądać, aby pracownik się zaszczepił, jednak może zaproponować mu sfinansowanie szczepionki, jeżeli pracownik chce się dobrowolnie zaszczepić. Czy pracodawca takie świadczenia może odpisać od podatku? Jak powinien zaksięgować tego typu wydatek?

Podatkowo-składkowe skutki finansowania szczepień pracowniczych

Jeżeli pracodawca zapewni pracownikowi sfinansowanie szczepienia, spowoduje powstanie po stronie pracownika przychodu, który należy opodatkować. Artykuł 12 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jednoznacznie pozwala stwierdzić, że takie szczepienia mieszczą się w zakresie definicji przychodów ze stosunku pracy. Na mocy tego przepisu, za przychód ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne, jak również wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalent, niezależnie od źródła finansowania tych świadczeń, jak również wartość wszelkich innych świadczeń nieodpłatnych lub odpłatnych.
Wartość szczepień, które są finansowane przez pracodawcę, określa się na podstawie art.11 ust 2a pkt.2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ów przepis stanowi, że w przypadku gdy przedmiotem nieodpłatnych świadczeń są usługi zakupione, wartość pieniężną ustala się na podstawie cen zakupu. Natomiast jeżeli finansowanie częściowo było po stronie pracownika, wówczas przychodem pracownika jest jedynie różnica pomiędzy wartością świadczenia ustaloną w podany sposób, a faktyczną odpłatnością poniesioną przez pracownika.
Szczepionka najczęściej jest jednak przychodem. Przychód ma bardzo szeroką definicję wynikającą z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – szczepienie przeciw grypie ewidentnie stanowi przysporzenie majątkowe, od którego należy odprowadzić składki zusowskie i zaliczki podatkowe. Szczepienia przeciwgrypowe mogą być również traktowane jako przychód zleceniobiorców. Przyrost majątku powstały w ten sposób należy zaliczyć do przychodów z tytułu działalności wykonywanej osobiście.

Jak rozliczyć szczepienia?

Najpowszechniejsza praktyka zakłada, że pracownikowi/zleceniobiorcy do przychodów uzyskiwanych z tytułu umowy o pracę lub umowy zlecenie w miesiącu pobrania szczepienia, dolicza się wyliczoną odpowiednio wartość szczepienia, pomniejszoną o zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenia: zdrowotne oraz społeczne.
Co ciekawe, jeżeli szczepionka przeciwko grypie jest uznana za przychód dla podwładnego, pracodawca może wnioskować o wyłączenie takowego świadczenia z podstawy składek. Niemniej jednak, aby korzyść materialna mogła zostać zwolniona z tzw. ozusowania, musi:
– przybierać formę niepieniężną;
– wynikać z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania;
– być współfinansowana przez zatrudnionych.
Aby szczepienie zostało zwolnione z ozusowania, muszą wystąpić te trzy warunki jednocześnie.

Chcesz wiedzieć więcej o sezonowych szczepieniach dla pracowników? A może interesuje cię finansowanie pomocy i opieki medycznej w pakietach dla firmy? Zgłoś się do Biura Rachunkowego GRIMP! Chętnie wyjaśnimy wszelkie zagadnienia i pomożemy wybrać najbardziej optymalne rozwiązanie!