Składka zdrowotna za grudzień – ważne zmiany

Od stycznia 2022 roku zmieniają się zasady ustalania składki na ubezpieczenie zdrowotne dla firm. W zależności od tego, którą z form wybierze przedsiębiorca, zapłaci składkę zdrowotną w różnej wysokości. Zmiany te wynikają w przepisów Nowego Polskiego Ładu. W związku ze zmianami od stycznia nowego roku należy pamiętać, że składka zdrowotna za grudzień może być już rozliczana według nowych zasad. Można jednak zapłacić składkę jeszcze w tym roku i według starych reguł. Podpowiadamy jak to zrobić.

Składka zdrowotna za grudzień 2021 – uwaga na zmiany

Nowe przepisy Polskiego Ładu to duży wzrost kosztów publicznoprawnych dla firm. Wpłynie na to nie tylko podwyżka składki zdrowotnej u większości przedsiębiorców, ale również brak możliwości odliczenia jej od podatku. W związku z tym, że składka zdrowotna za grudzień 2021 – jak to zazwyczaj bywało – płacona jest w następnym roku, tym razem może to spowodować brak możliwości odliczenia tej składki od podatku.

Jak odliczyć składkę zdrowotną za grudzień od podatku?

Aby móc odliczyć składkę zdrowotną za grudzień od podatku, ważna jest data zapłaty. Wystarczy zatem, że przedsiębiorca zapłaci składkę za grudzień 2021 w grudniu i dokona jej ostatniego odliczenia od podatku.

Skąd taka możliwość? Aktualnie obowiązujące przepisy wskazują konkretny termin zapłaty składek ZUS. W przypadku przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników termin przypada na 10. dzień miesiąca kolejnego. Kluczowa jest tu jednak data zapłaty składki ZUS. Przedsiębiorca ma więc możliwość zapłaty składki zdrowotnej za grudzień jeszcze w grudniu. Musi jednak dotrzymać ostatecznego terminu zapłaty składek ZUS, który przypada 10. dnia następnego miesiąca, a więc 10 stycznia 2022 roku.

Podobnie sprawa wygląda, gdy chodzi o zaległe składki zdrowotne. Ponieważ składki na ubezpieczenie zdrowotne podlegają odliczeniu w roku, w którym zostały opłacone, a nie w roku, którego dotyczą, istnieje możliwość odliczenia składek zaległych. Tak więc w sytuacji, kiedy do końca grudnia 2021 roku zostaną uregulowane składki za lata ubiegłe, podlegają one odliczeniu w roku faktycznej ich zapłaty, czyli według dotychczasowych przepisów.

Podsumowując – zalecamy, aby do końca roku zapłacić składkę za grudzień oraz za wszystkie dotychczas zaległe składki. Wtedy prawie cała część tego wydatku wprost pomniejszy nam podatek za rok 2021. Przypominamy też, że składka zdrowotna liczona od podstawy wynosi obecnie 9%, a odliczeniu od podatku podlega 7,75%.