Rozliczenia roczne PIT

PIT-37 Podatek według skali bez działalności gospodarczej

PIT-37 to jeden z najpopularniejszych, jeśli nie najpopularniejszy, formularz podatkowy w Polsce. W ten sposób rozliczają się pracownicy na etacie, zleceniobiorcy, renciści i emeryci. Od pewnego czasu rozliczać można się w formie papierowego zeznania lub za pośrednictwem formularza elektronicznego wysyłanego drogą internetową. W 2017 roku PIT 37 można rozliczyć do 2 maja włącznie. Należy to zrobić w rzeczonym terminie – w przeciwnym razie podatnikowi grożą surowe konsekwencje w postaci mandatu lub kary grzywny.

 

PIT-37 – kto musi złożyć?

Deklarację podatkową PIT-37 muszą wypełnić wszystkie osoby, które w 2016 osiągnęły przychód z tytułu:
• wynagrodzenia z umowy o pracę,
• wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło itd.),
• działalności wykonywanej osobiście,
• emerytury,
• renty,
• świadczeń przedemerytalnych,
• stypendiów (poza tymi, które są wolne od podatku),
• praw majątkowych i praw autorskich.
Formularz do składania zeznania podatkowego za miniony rok jest prostym dokumentem, który podatnik (o ile jest w posiadaniu odpowiedniej dokumentacji) z powodzeniem może wypełnić samodzielnie. Jest on przeznaczony dla wszystkich podatników, którzy deklarują rozliczanie swoich zarobków za pośrednictwem płatnika (zazwyczaj pracodawcy). Pracodawca rokrocznie powinien wydać każdemu pracownikami PIT-11, który dla podatnika jest podstawą wyliczenia rozliczenia zeznania podatkowego. Taki sam formularz otrzymać powinni renciści i emeryci – formularz wyda ZUS. Z kolei studentom otrzymującym stypendia, formularz umożliwiający rozliczenie z fiskusem, PIT-8C, wyda uczelnia.
PIT-37, w mowie potocznej nazywany po prostu „pitem” (ze względu na to, że jest to najpopularniejszy pit wśród osób fizycznych), służy do zadeklarowania przed Urzędem Skarbowym własnych przychodów, kosztów uzyskania owych przychodów, poniesionych składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek, które były od podatnika pobieranie w ciągu roku podatkowego. Podatnik może zeznanie złożyć samodzielnie lub wspólnie ze współmałżonkiem. Rozliczenie PIT-37 umożliwia skorzystanie z różnych ulg i odliczeń podatkowych – jeśli podatnik chce skorzystać z takiej opcji, musi złożyć dodatkowe deklaracje.

PIT-37 zmiany w 2017 roku

Do tej pory składanie zeznania podatkowego było bardzo proste i w zasadzie co roku wyglądało niemal identycznie. 2016 rok przyniósł pewne zmiany, o których warto wspomnieć. Pod koniec listopada 2016 roku, zmieniono kwotę wolną od podatków – polski parlament zadecydował, że osoby zarabiające najmniej będą miały wyższą kwotę wolną od podatku, a osoby zarabiające najwięcej, odwrotnie – kwotę niższą. Ta zmiana dotyczyć jednak będzie dopiero pit-u rozliczanego za 2017 rok, który rozliczymy w 2018 – w tym roku wszystko jeszcze „po staremu”.

PIT-36 Działalność gospodarcza podatek wg skali

PIT-36 dla kogo?

PIT 36 powinni złożyć wszyscy podatnicy, którzy w roku poprzedzającym termin rozliczenia osiągnęli przychody opodatkowane tzw. skalą podatkową (jest to stawka 18 lub 32%) oraz którzy przynajmniej część przychodów osiągnęli bez pośrednika (np. w postaci pracodawcy). PIT-36 będzie dokumentem odpowiednim dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz dla osób, które uzyskały dochody za granicą. Żeby kryteria przedstawić bardziej szczegółowo, wymieńmy dokładne grupy podatników zobowiązanych do złożenia PIT-u 36 za rok 2016:
• podatnicy, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach i przy zastosowaniu skali podatkowej (dodatkowo należy złożyć załącznik PIT/B),
• podatnicy, którzy prowadzili działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej (dodatkowo należy złożyć załącznik PIT/DS),
• podatnicy, którzy uzyskali jakiekolwiek dochody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy,
• podatnicy, którzy uzyskali przychody ze źródeł położonych za granicą (dodatkowo należy złożyć załącznik PIT/ZG),
• podatnicy, którzy uzyskali przychody, od których sami odprowadzali zaliczki na podatek dochodowy,
• podatnicy, którzy osiągnęli przychody z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od której ani płatnik ani podatnik nie mieli obowiązku odprowadzenia zaliczek,
• podatnicy, którzy uzyskali przychody z odpłatnego zbycia innych rzeczy – tylko w niektórych okolicznościach (odpłatne zbycie musiało mieć miejsce przed upływem pół roku licząc od końca miesiąca w którym nastąpiło nabycie rzeczy),
• podatnicy, którzy rozliczają swój dochód wspólnie z małoletnim dzieckiem,
• podatnicy, którzy korzystają z kredytu podatkowego.

Przy rozliczaniu PIT-36 również można skorzystać ze zniżek. Z odliczeń można skorzystać wypełniając odpowiednie dokumenty. Do najpopularniejszych zniżek i dokumentów zaliczamy:
PIT/B – na tym dokumencie należy rozliczyć przychody bądź straty z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,
PIT/BR – na tym dokumencie rozliczamy ulgę badawczo-rozwojową,
PIT/D – ten dokument wypełniają osoby, które chcą odliczyć wydatki na mieszkanie (spłata odsetek kredytu hipotecznego).
PIT/DS – to dokument odpowiedni dla podatników, którzy chcą rozliczyć dochody/straty z działów specjalnych produkcji rolnej,
PIT/M – dokument, który informuje o dochodach małoletnich dzieci, które również muszą zostać opodatkowane, wraz z dochodami rodziców,
PIT/O – jest to dokument dla podatników, którzy chcą wykonać odliczenie od dochodu Lub podatku (darowizny, ulgi na sprzęt rehabilitacyjny, ulgi na samochód, leki, oddawanie krwi, ulga na Internet, ulgi prorodzinne),
PIT/Z – dokument odpowiedni dla podatników, którzy korzystają z kredytu podatkowego,
PIT/ZG – formularz dla podatników, którzy uzyskali dochody za granicą i płacili tam podatki.

Prowadzisz działalność? Chcesz mieć pewność, że wszystko rozliczasz prawidłowo? Zleć to profesjonalistom! Skontaktuj się z nami! Zadzwoń +68 432 99 00

PIT-36L działalność gospodarcza podatek liniowy

Podatek liniowy to specyficzna forma opodatkowania działalności gospodarczej. Deklaracja PIT-36L jest przeznaczona dla grupy podatników, którzy wybrali podatek liniowy jako formę rozliczenia. Do grupy tej należą przedsiębiorcy prowadzący działalność, wspólnicy spółek osobowych opodatkowanych podatkiem PIT, który do 20 stycznia 2016 roku złożyli specjalne oświadczenie. Ci podatnicy za rok 2016 muszą złożyć deklarację PIT-36L.

Co to jest forma liniowa podatku?

Jest to stosowanie stawki podatkowej w wysokości 19%, niezależnie od tego, jaki był zarobek uzyskany z prowadzonej działalności gospodarczej. Taka forma opodatkowania nie zakłada kwoty wolnej od podatku. Jeżeli przedsiębiorca, który rozlicza się za pomocą formularza PIT-36L łączy zarobki z innymi źródłami przychodów, może zostać poproszony o uzupełnienie informacji i złożenie dodatkowych deklaracji. Bardzo ważne jest to, że PIT-36L nie można rozliczyć łącznie ze współmałżonkiem ani jako osoba samotnie wychowująca dziecko.
Podatnik od dochodu opodatkowanego liniowo może w PIT-36L odliczyć tylko 2 składki, tj. składkę na ZUS oraz składkę na IKZE.

PIT38 – papiery wartościowe

PIT-38 to deklaracja dla osób, które w danym roku podatkowym uzyskały przychody z papierów wartościowych i/lub kapitałów pieniężnych, czyli giełdy. Dokładniejszy wykaz przewiduje rozliczenie na takiej deklaracji:
• odpłatnego zbycia papierów wartościowych,
• odpłatnego zbycia pożyczonych papierów wartościowych,
• odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych,
• odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną,
• objęcia udziałów w spółkach mających osobowość prawną.
Podatnik składający deklarację PIT-38 powinien bazować wyłącznie na danych z innej deklaracji, tj. PIT-8C. Taki dokument powinniśmy otrzymać z biura maklerskiego.

Obracasz papierami wartościowymi? Sprzedajesz lub kupujesz na giełdzie? Chcesz mieć pewność, że rozliczasz się poprawnie? Zadbamy o Twoje bezpieczeństwo – zapraszamy do kontaktu z GRIMP +68 432 99 00

PIT-39 – sprzedaż nieruchomości

PIT-39 to deklaracja, którą powinny złożyć wszystkie osoby prywatne, które zarobiły pieniądze na sprzedaży bądź zamianie nieruchomości (kupionej lub wybudowanej w latach 2011-2016). Ze składania takiej deklaracji zwolnione są osoby, które sprzedały nieruchomość w ramach działalności gospodarczej. Sprzedać nieruchomości jest opodatkowana 19-procentowym podatkiem ryczałtowym.

Kto musi złożyć PIT-39?

Do osób, które muszą bezsprzecznie złożyć deklarację podatkową PIT-39 należą podatnicy, którzy uzyskali przychody:
• z odpłatnego zbycia nieruchomości
• z odpłatnego zbycia części lub udziału w nieruchomości
• ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego/użytkowego
• z prawa wieczystego użytkowania gruntów
• z umowy zamiany nieruchomości

CHCESZ wiedzieć więcej o rozliczeniu deklaracji z tytułu sprzedaży nieruchomości? Skorzystaj z konsultacji z GRIMP i zadzwoń: +68 432 99 00