Praca w niedziele i święta – co za nią przysługuje?

Jak doskonale wiadomo, w Polsce w większości zawodów pracuje się od poniedziałku do piątku, a czasem także w soboty. Jednak w niektórych branżach praca w niedzielę i święta jest dopuszczona w szczególnych przypadkach, w innych natomiast nie jest ona niczym wyjątkowym. Warto pamiętać, że niezależnie od sytuacji Kodeks pracy przewiduje odpowiednią rekompensatę za przyjście do firmy w dzień ustawowo wolny. Dowiedz się, jak wówczas oblicza się dodatek do wynagrodzenia i sprawdź, czy za obecność w zakładzie w takie dni pracownikowi, zgodnie z nowymi przepisami należy się wolne.

Czy dni wolne od pracy są płatne?

W naszym kraju dni, w których firmy są zamknięte, reguluje ustawa o dniach wolnych od pracy. Co do zasady, są nimi niedziele, a także święta państwowe i niektóre kościelne, takie jak:

 • Nowy Rok (1 stycznia),
 • Święto Trzech Króli (6 stycznia),
 • pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocy,
 • 1 oraz 3 maja,
 • Zielone Świątki,
 • Boże Ciało,
 • Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oraz Święto Wojska Polskiego (15 sierpnia),
 • Wszystkich Świętych (1 listopada),
 • Święto Niepodległości (11 listopada),
 • pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia (25-26 grudnia).

Zgodnie z Kodeksem pracy oraz nowymi przepisami, pracownikowi przysługuje odpowiedni dodatek za pracę w niedziele oraz święta, jednak w pierwszej kolejności pracodawca powinien zapewnić mu dzień wolny, a dopiero, jeśli nie ma takiej możliwości – przyznać dodatkowe wynagrodzenie.

Praca w niedzielę i święta – kiedy jest dozwolona przez Kodeks pracy?

Co do zasady, obecność w firmie w dni wolne, regulowana jest przez art. 151 [10] k.p., który precyzyjnie określa przypadki, gdy pracodawca może wezwać pracownika do wykonywania przez niego służbowych obowiązków. I tak, praca w niedzielę i święta dopuszczana jest przez Kodeks pracy m.in.:

 • gdy zachodzi konieczność ratowania ludzkiego zdrowia oraz życia, ochrony mienia, środowiska lub usunięcia awarii,
 • kiedy trzeba wykonać niezbędne remonty lub gdy praca odbywa się w sposób ciągły bądź w systemie zmianowym,
 • w transporcie i komunikacji,
 • w rolnictwie oraz hodowli,

a także wszędzie tam, gdzie jej wykonywanie jest niezbędne z uwagi na codzienne potrzeby ludności oraz użyteczność społeczną (stacje benzynowe, gastronomia itp.).

Dzień wolny czy wynagrodzenie za pracę w niedzielę i święta?

Zgodnie z zapisami w Kodeksie pracy, pracodawca zobowiązany jest zapewnić zatrudnionym osobom dzień wolny za ich obecność w firmie w jeden z ustawowo wolnych dni. Taki dzień powinien być możliwy do odebrania w ciągu 6 dni poprzedzających niedzielę lub święto, bądź 6 dni po nich, a jeśli nie jest to możliwe – do końca okresu rozliczeniowego. Co istotne, nie ma tu znaczenia, czy pracownik był w pracy przez 8 godzin, przez 5 lub nawet przez 1 godzinę – należy mu się cały dzień wolnego. Dopiero w sytuacji, gdy nie ma możliwości, by pracownik go otrzymał, należy wypłacić mu wynagrodzenie za pracę w święta lub niedzielę, powiększone o stosowny dodatek.

Jaki dodatek za pracę w niedzielę?

Aby prawidłowo obliczyć wysokość rekompensaty pieniężnej, należy zapoznać się z art 1511 § Kodeksu pracy. Zgodnie z nowymi przepisami pracownikowi należy wypłacić wynagrodzenie za pracę w niedzielę w godzinach nadliczbowych powiększone o dodatek w wysokości 100% za każdą przepracowaną godzinę.

W praktyce oznacza to, że jeśli pracownik był w pracy w niedzielę przez 10 godzin, to za pierwsze 8 godzin pracodawca przyznaje mu dzień wolny, natomiast 2 pozostałe godziny rozliczane są tak samo, jak godziny nadliczbowe (płatne 100%). W sytuacji, gdy udzielenie dnia wolnego nie jest możliwe, również za pierwsze 8 godzin pracownikowi należy wypłacić dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100% za każdą z przepracowanych godzin. Sprawdź: kadry i płace – Zielona Góra.

Warto również wspomnieć, że za pracę w niedzielę i święta zgodnie z przepisami Kodeksu pracy uznaje się wykonywanie obowiązków od godziny 6:00 tego dnia, do godziny 6:00 dnia następnego. Uwagę należy zwrócić również na fakt, iż pracodawca może ustalić inny zakres godzinowy, np. Od 8:00 do 8:00.

Potrzebujesz pomocy w sprawach kadrowo-płacowych?

Regularnie zmieniające się przepisy dotyczące wynagrodzeń za pracę w niedzielę i święta, dodatków za godziny nadliczbowe czy innych kwestii związanych z zatrudnianiem pracowników sprawia, że coraz większa liczba przedsiębiorców skłania się ku powierzeniu obsługi kadrowo-płacowej wyspecjalizowanym zewnętrznym podmiotom. Szukasz sprawdzonej księgowej na terenie województwa lubuskiego lub księgowości online na obszarze całego kraju? Już dziś skorzystaj z usług biura rachunkowego w Zielonej Górze Grimp! Umów się na konsultacje i zleć obsługę kadrowo-płacową ekspertom.