Biuro rachunkowe Grimp Zielona Góra

Potrzebujesz pomocy, wsparcia, porady?
Zgłoś się do nas!

Nowa stawka minimalna!

nowa płaca minimalna

Od 2017 roku wzrasta minimalna stawka godzinowa. Wszystkie osoby fizyczne, które przyjmują zlecenia oraz świadczą usługo jednoosobowo, w ramach samozatrudnienia należy od 1 stycznia 2017 stosować nową minimalną stawkę, która wyniesie 13 zł brutto.
W Monitorze Polskim z dnia 27 września 2016 r., pod poz. 934 opublikowano obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2017 r.
Rozporządzenie o minimalnym wynagrodzeniu wskazuje tylko dwie grupy osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Są to:
Zleceniobiorcy, czyli osoby fizyczne (a nie jednoosobowe przedsiębiorstwa), które wykonują umowę zlecenia uregulowaną artykułem 734 Kodeksu cywilnego, a przedmiotem umowy jest konkretna usługa
Samozatrudnieni, którzy są osobami fizycznymi wykonującymi działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce (bądź innym państwie niebędącym członkiem UE oraz EOG), niezatrudniających żadnych pracowników i niezawierających umów ze zleceniobiorcami, realizowaną na rzecz przedsiębiorców lub innych podmiotów w ramach prowadzonej przez nie działalności na podstawie umowy o świadczenie usług, o której mowa w art. 750 Kodeksu cywilnego.
Nowa płaca minimalna będzie miała zastosowanie także w przypadku pracowników, którzy wykonują zlecenie bądź świadczą usługi dla własnego pracodawcy, również wtedy kiedy dana osoba fizyczna będzie zawierała więcej niż jedną umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług z tym samym podmiotem.