Nowa stawka minimalna!

Od 2017 roku wzrasta minimalna stawka godzinowa. Wszystkie osoby fizyczne, które przyjmują zlecenia oraz świadczą usługo jednoosobowo, w ramach samozatrudnienia należy od 1 stycznia 2017 stosować nową minimalną stawkę, która wyniesie 13 zł brutto.
W Monitorze Polskim z dnia 27 września 2016 r., pod poz. 934 opublikowano obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2017 r.
Rozporządzenie o minimalnym wynagrodzeniu wskazuje tylko dwie grupy osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Są to:
Zleceniobiorcy, czyli osoby fizyczne (a nie jednoosobowe przedsiębiorstwa), które wykonują umowę zlecenia uregulowaną artykułem 734 Kodeksu cywilnego, a przedmiotem umowy jest konkretna usługa
Samozatrudnieni, którzy są osobami fizycznymi wykonującymi działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce (bądź innym państwie niebędącym członkiem UE oraz EOG), niezatrudniających żadnych pracowników i niezawierających umów ze zleceniobiorcami, realizowaną na rzecz przedsiębiorców lub innych podmiotów w ramach prowadzonej przez nie działalności na podstawie umowy o świadczenie usług, o której mowa w art. 750 Kodeksu cywilnego.
Nowa płaca minimalna będzie miała zastosowanie także w przypadku pracowników, którzy wykonują zlecenie bądź świadczą usługi dla własnego pracodawcy, również wtedy kiedy dana osoba fizyczna będzie zawierała więcej niż jedną umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług z tym samym podmiotem.