Księgowość uproszczona czy pełna?

Prowadzenie działalności to ścieżka nieustających wyborów. Decyzje, które podejmie przedsiębiorca, często mogą zaważyć o sukcesie bądź porażce firmy. Jedną z takich decyzji jest kwestia prowadzenia księgowości w firmie. Do wyboru jest księgowość pełna i księgowość uproszczona. Z której formy może skorzystać dany podmiot? Która będzie najwygodniejsza, a która najkorzystniejsza?

Księgowość uproszczona a pełna

Zgodnie z zapisami artykułu 24a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizyczny, a także spółki partnerskie – wszystkie te podmioty wykonujące działalność gospodarczą są zobligowane do prowadzenia tzw. księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych. Na podstawie tej dokumentacji możliwe ma być ustalenie dochodu bądź straty, podstawy opodatkowania oraz wysokości należnego podatku za dany rok podatkowy.

Na czym polega księgowość uproszczona

Przedsiębiorca nie w każdej sytuacji zobligowany jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Prostszą i powszechniejszą formą księgową jest książka przychodów i rozchodów, będąca jedną (ale nie jedyną) z form uproszczonej księgowości. Jakie dokładnie możliwości daje tzw. księgowość uproszczona?

Księga (książka) przychodów i rozchodów – jest to dokument, w którym przedsiębiorca jest zobowiązany ewidencjonować wszystkie zdarzenia o charakterze gospodarczym. Na podstawie tych danych wyliczane są przychody oraz koszty uzyskania tych przychodów. Podatkiem dochodowym jest różnica pomiędzy przychodami i kosztami – przedsiębiorca zwykle opłaca podatek zgodnie z zasadami ogólnymi bądź też na podstawie podatku liniowego.

Ewidencja ryczałtu – jest to dokument umożliwiający ewidencjonowanie przychodów wraz z jednoczesnym przyporządkowywaniem ich do odpowiedniej stawki ryczałtu. Zryczałtowany podatek dochodowy powinien zostać wyliczony “od przychodu”, w związku z czym koszty prowadzenia działalności nie będą miały wpływu na jego wysokość.

Karta podatkowa – jest to dokument, na podstawie którego przedsiębiorca ewidencjonuje swoje przychody. Ta forma księgowa jest dostępna tylko dla wąskiego sektora gospodarczego – mogą z niej skorzystać przedstawiciele konkretnych zawodów.

Księgowość pełna – co to jest

Pełna księgowość to dużo bardziej zaawansowana forma prowadzenia księgowości, ponieważ opiera się na prowadzeniu ksiąg handlowych. Pozwalają one na wyliczenie zobowiązań podatkowych, jak również dają w zasadzie pełen wgląd w finanse firmy. Do zaksięgowania wszystkich transakcji trzeba zastosować podwójny zapis.

Księgi rachunkowe wymagają prowadzenia ewidencji na podstawie zapisów Ustawy o Rachunkowości. Na pełną księgowość składają się:

– prowadzenie ksiąg rachunkowych,
– ocena stanu i obliczenie aktywów oraz pasywów,
– przygotowywanie sprawozdań finansowych,
– szacowanie wyników finansowych,
– gromadzenie dowodów księgowych.

UWAGA! Pełna księgowość jest obowiązkową formą prowadzenia księgowości przez spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Pełną księgowość muszą prowadzić również przedsiębiorstwa, które w ramach minionego roku podatkowego osiągnęły przychody przynajmniej 1,2 mln euro.

Masz wątpliwości co do tego, jaką formę księgowości powinna prowadzić Twoja firma? Skontaktuj się z nami! Podpowiemy i zarekomendujemy odpowiednie rozwiązania, wskażemy mechanizmy optymalizacyjne. Zaproponujemy również kompleksową opiekę księgową, a jeśli nasza oferta Ci się spodoba – zdejmiemy Ci z głowy ciężar prowadzenia księgowości! Dzięki nam zyskasz będziesz mieć porządek w księgowości.