Czym jest sukcesja firmy?

25 listopada w życie wejdzie ustawa o tzw. Zarządzie Sukcesyjnym Przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Czym jest sukcesja? Dlaczego ustawa jest ważna i co oznacza dla przedsiębiorców?

Biorąc pod uwagę wyłącznie znaczenie encyklopedyczne terminu sukcesji, można powiedzieć że jest to po prostu wstąpienie w ogół praw i obowiązków przez nabywcę (w przypadku pełni praw: sukcesja uniwersalna, w przypadku części – sukcesja singularna). Dotychczasowo sukcesja uniwersalna zachodziła wyłącznie w przypadkach dziedziczenia, nabycia spadku na skutek umowy (art. 1053 K.C.), na skutek przekształcenia spółek handlowych ( K.S.H.) oraz łączenia osób prawnych (art. 96 prawa spółdzielczego).

Jak wygląda sukcesja w przypadku firm? Co zrobić i jak zabezpieczyć interes firmy?

Obecna sytuacja firm, w których dochodzi do śmierci właściciela firmy nagle i niespodziewanie, a ten nie przewidział tego i nie zabezpieczył odpowiednio firmy z tego tytułu, może być bardzo nieciekawa. Pracownicy mogą z dnia na dzień stracić pracę, a członkowie rodzin będących na utrzymaniu chociażby właściciela firmy, zostaną bez środków do życia. Na szczęście, wspomniana ustawa dokładnie reguluje postępowanie w takiej sytuacji – kompleksowa regulacja sukcesji zapewni prawnym następcom przedsiębiorcy otrzymanie odpowiednich narzędzi i dostępów, dzięki czemu będą oni mogli podejmować wiążące decyzje o przyszłości firmy.

Sukcesja firmy – jak to wygląda w tej chwili?

Firmy wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wraz z chwilą śmierci właściciela firmy, kończą swój byt prawny – firma oficjalnie przestaje istnieć. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku firm, w których są wspólnicy i inni decydenci, natomiast w zdecydowanej większości prostych działalności gospodarczych, niestety firma kończy swój żywot wraz ze śmiercią jej właściciela.

Wdrażana Ustawa umożliwi przedsiębiorstwom dalsze generowanie przychodów i zysków, zachowanie miejsc pracy przez dotychczasowych pracowników oraz ciągłość pracy przedsiębiorstwa. W wielu przypadkach może to zadecydować o dalszym rozwoju i sukcesie przedsiębiorstwa – uratuje również tzw. biznesy rodzinne, w których nie zabezpieczono odpowiednio interesów rodzin właścicieli przedsiębiorstwa.

Zarządca sukcesyjny

Mocą ustawy wprowadzony do porządku zostanie tzw. zarządca sukcesyjny, którego zadaniem będzie zarządzanie wyodrębnioną częścią majątku w określonym czasie po śmierci właściciela firmy. Zarządca sukcesyjny będzie umocowany prawnie do wykonywania czynności sądowych oraz pozasądowych, które związane są z prowadzeniem firmy – przedsiębiorstwo w tym czasie będzie prawnie tytułowane “przedsiębiorstwem w spadku”. Co warte podkreślenia, taka instytucja (w postaci zarządcy sukcesyjnego) będzie miała również zastosowanie do spółek cywilnych.

Zapisz się na szkolenie o sukcesji i zabezpieczeniu finansowym firmy – więcej informacji o bezpłatnym szkoleniu znajdziesz tutaj.