Prawa Konsumenta w roku 2023

Od początku 2023r, polskie prawo konsumenckie doświadczyło istotnych zmian wynikających z wdrożenia trzech dyrektyw Unii Europejskiej: Omnibus, Towarowej i Cyfrowej. Dodatkowe regulacje wprowadzone z inicjatywy Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) mają na celu zniwelowanie nieuczciwych praktyk w pokazach handlowych.

Celem tych zmian jest dostosowanie przepisów do dynamicznie rozwijającego się świata cyfrowego. W obliczu rosnącej popularności zakupów online i umów zawieranych przez Internet, konieczna jest lepsza ochrona konsumentów.

Nowe regulacje ułatwią walkę z problemami takimi jak fikcyjne promocje, różna jakość produktów w różnych krajach, wykupywanie biletów na koncerty przez boty, czy fałszywe opinie w Internecie.

Obniżki cen.

Zmiany dla wszystkich kupujących obejmują nowe zasady dotyczące obniżek cen, gdzie przedsiębiorcy ogłaszający promocje lub wyprzedaże będą musieli informować o cenie najniższej z ostatnich 30 dni przed obniżką. W przypadku towarów szybko psujących się, sprzedawca będzie musiał uwidaczniać obecną cenę i tę przed pierwszą obniżką. Jeśli towar jest w ofercie krócej niż 30 dni, należy podać najniższą cenę od początku sprzedaży.

Reklamacje.

Nowe zasady reklamacji obejmują zmianę nazewnictwa z „rękojmi” na „odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową”. Konsument najpierw będzie mógł żądać naprawy lub wymiany, a zwrot pieniędzy będzie możliwy w późniejszym etapie. Wydłużono również termin domniemania istnienia niezgodności z umową w chwili zakupu do 2 lat. Sprzedawca odpowiada za wady przez 2 lata, a dla rzeczy używanych nie może skrócić tego czasu do roku. Termin przedawnienia roszczeń reklamacyjnych wydłużono do sześciu lat.

Podwójna jakość.

Zakaz podwójnej jakości towarów oznacza, że wprowadzanie na rynek produktów jako identycznych z tymi sprzedawanymi w innych krajach UE będzie zakazane, jeśli produkty te istotnie się różnią, chyba że różnice są obiektywnie uzasadnione.

Zakupy online.

Dla kupujących online, istotne będą nowe przepisy dotyczące platform handlowych, gdzie konsumenci będą informowani o statusie sprzedającego (przedsiębiorca czy osoba fizyczna) oraz o podziale obowiązków związanych z realizacją umowy. Zmiany dotyczyć będą także sposobu plasowania ofert, weryfikacji opinii konsumentów oraz indywidualnego dostosowywania cen. Zakazane będzie również wykupywanie biletów na imprezy przez boty.

Treści cyfrowe.

W kwestii towarów z elementami cyfrowymi, treści i usług cyfrowych, przedsiębiorca będzie odpowiedzialny za zgodność produktu cyfrowego z jego wersją próbną czy zapowiedziami, a także za dostarczanie aktualizacji przez co najmniej 2 lata.

Umowy opłacone danymi osobowymi będą chronione tak samo jak te opłacone pieniędzmi, dając konsumentom możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.

Seniorzy.

Dla seniorów, kupujących na pokazach i wycieczkach, wydłużono do 30 dni termin na odstąpienie od umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w domu lub na wycieczce. Zakazano zawierania umów finansowych w takich sytuacjach oraz przyjmowania płatności przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. Dodatkowo, będzie możliwość odstąpienia od niektórych umów o świadczenie usług zdrowotnych zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.