Biuro rachunkowe Grimp Zielona Góra

Potrzebujesz pomocy, wsparcia, porady?
Zgłoś się do nas!

Ważne dokumenty – druki do pobrania

Instrukcje dla klienta

Zakładanie profilu zaufanego i podpisu kwalifikowanego 2018 – instrukcja

Składanie sprawozdań KRS – instrukcja

Dokumenty – sprawy kadrowe

Skierowanie na badania lekarskie – wzór

Umowa o pracę – wzór

Umowa o dzieło – wzór

Umowa zlecenie – wzór
Zaświadczenie o wynagrodzeniu/zatrudnieniu – wzór

Kwestionariusz osobowy dla pracownika – wzór

Zgoda na przesyłanie wynagrodzenia na konto bankowe – wzór

Dokumenty ZUS

ZUS Z-3 Zaświadczenie płatnika składek
ZUS Z-15 Wniosek o zasiłek opiekuńczy

Dokumenty podatkowe

VAT-7 Deklaracja dla podatku od towarów i usług (okresy miesięczne)

Ważne dokumenty w związku z epidemią koronawirusa 2020

Wniosek odroczenie_uproszczony

Jak elektronicznie wysłać wniosek o odroczenie terminu płatności składek…

OŚWIADCZENIE dodatkowy zasiłek opiekuńczy (1)