CIT estoński- zmiany od 2023 roku

Jak już wspominaliśmy we wcześniejszych artykułach CIT estoński, zwany inaczej ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, jest sposobem opodatkowania, który w ostatnim czasie cieszy się dużą popularnością. Jest alternatywą dla tradycyjnego opodatkowania podatkiem dochodowym.

CIT estoński – zmiany od 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące estońskiego CIT, dzięki którym mogło z niego skorzystać więcej podmiotów. Zniesiono limit przychodów oraz poszerzony został krąg podmiotów, które mogą skorzystać z estońskiego CIT.

CIT estoński – zmiany od 2023 r.

W ostatnim czasie Rada Ministrów przyjęła projekt, który zakłada zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych. Od 1 stycznia 2023 roku zostaną wprowadzone kolejne zmiany w estońskim CIT, które zakładają:

  • wprowadzenie nowego terminu zapłaty ryczałtu (dotyczyć on będzie zaliczek na poczet dywidendy),
  • zmianę terminu, w którym podatnik może zawiadomić urząd skarbowy o wyborze estońskiego CIT jako sposobu opodatkowania (do końca pierwszego roku podatkowego, w którym podatnik wyrazi wolę opodatkowania CIT estońskim),
  • wprowadzenie nowego warunku dotyczącego wygaśnięcia zobowiązania podatkowego z tytułu korekty wstępnej. Zobowiązanie ma wygasać po upływie minimum jednego pełnego okresu opodatkowania CIT estońskim (cztery lata podatkowe).

CIT estoński – podsumowanie

Jak widać w 2023 roku korzystanie z estońskiego CIT, będzie łatwiejsze i jeszcze bardziej elastyczne. Skorzystanie z tego sposobu opodatkowania może przyczynić się do rozwoju wielu firm.

Jeżeli rozważasz przejście na CIT estoński, ale nadal masz wątpliwości, zgłoś się do nas.