CIT estoński 2022


Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, inaczej CIT estoński, został wprowadzony w 2021 roku. W pierwszym roku jego obowiązywania nie cieszył się dużym zainteresowaniem. Był to wówczas skomplikowany model z wieloma ograniczeniami, dostępny dla nielicznych podmiotów.

CIT estoński – dla kogo?

Nowelizacja ustawy o CIT, która nastąpiła w ramach Polskiego Ładu, wprowadziła dużo zmian w zakresie estońskiego CIT. Dzięki wprowadzonym w 2022 roku zmianom CIT estoński zyskał na popularności. Rozszerzono krąg podmiotów uprawnionych do skorzystania z tej formy opodatkowania, wprowadzono możliwość przejścia na CIT estoński w dowolnym momencie (nie tylko na początku roku podatkowego), a także zlikwidowany został obowiązek ponoszenia nakładów inwestycyjnych.

Od 2022 roku z estońskiego CIT mogą skorzystać:

  • spółki komandytowe,
  • spółki komandytowo-akcyjne,
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • proste spółki akcyjne,
  • spółki akcyjne.

CIT estoński 2022 – warunki

Niestety istnieje kilka wyłączeń od korzystania z estońskiego CIT. Nie będą mogły z niego skorzystać: przedsiębiorstwa finansowe, instytucje pożyczkowe, podatnicy prowadzący działalność w specjalnych strefach ekonomicznych, podatnicy w stanie upadłości lub likwidacji, podatnicy utworzeni w wyniku połączenia lub podziału, podzieleni przez wydzielenie. Aby móc skorzystać z tego modelu udziałowcami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne. Spółka nie może posiadać udziałów bądź akcji w kapitale innej spółki. Istnieje również wymóg zatrudnienia określonej liczby pracowników.

Zmiany wprowadzone w 2022 roku umożliwiły wielu podmiotom skorzystanie z ryczałtu od przychodów spółek, dzięki któremu można uzyskać atrakcyjną stawkę opodatkowania. Spółki, które skorzystają z tego modelu, nie będą musiały płacić co miesiąc zaliczek na podatek CIT. Ryczałt od dochodów co do zasady płacony jest dopiero w momencie wypłaty zysku (np. w formie dywidendy). Tym samym obowiązek podatkowy zostaje przesunięty na moment wypłaty zysku, bądź moment innej formy jego rozdysponowania. Efektywna stawka podatku w CIT estońskim jest niższa niż w przypadku klasycznego systemu.

Podsumowując – CIT estoński jest niewątpliwie atrakcyjnym sposobem opodatkowania spółek. Dla wielu spółek przejście na CIT estoński może być bardzo korzystne i przyczynić się do optymalizacji podatkowej. Co istotne, przejście na CIT estoński nie musi nastąpić na początku roku podatkowego. Jeżeli rozważasz przejście na CIT estoński – zgłoś się do nas. Chętnie doradzimy i rozwiejemy wszelkie wątpliwości.