Biznes w Czechach

Polscy przedsiębiorcy, którzy są coraz bardziej niezadowoleni z kształtu przepisów podatkowych, szukają alternatywy dla prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Alternatywy, która będzie furtką do większych zarobków, niższych podatków, większej satysfakcji. Jedną z opcji jest założenie firmy właśnie w Czechach. Czy jest to jednak opcja równie dobra dla każdego?

Firma w Czechach – popularność

Zakładanie firmy w Czechach stało się w Polsce popularne już kilka lat temu. Nasi sąsiedzi, czy też raczej ich przepisy podatkowe i obowiązki administracyjne, są dla nas na tyle atrakcyjne, że coraz częściej decydujemy się założyć firmę właśnie tam. Dlaczego?

Po pierwsze: dużo mniejsza biurokratyzacja środowiska prowadzenia działalności. I to niezależnie od tego jaką działalność chcemy prowadzić. Nie bez znaczenia jest też argument oszczędności – okazuje się bowiem, że w związku z obciążeniami podatkowymi i administracyjnymi, przedsiębiorca również może sporo zyskać.

Istotnym atutem czeskiej przedsiębiorczości jest również fakt, że w Czechach o wiele łatwiej jest uzyskać niezbędne koncesje i pozwolenia – Republika Czeska pod tym kątem jest dużo bardziej elastyczna i przychylna przedsiębiorcom, a biurokracja jest ograniczona przy tym do formalnego minimum.

Jakie są najistotniejsze argumenty przemawiające za tym, że warto otworzyć firmę w Czechach (zamiast Polski)?

• płaska stawka podatku dochodowego w przypadku spółek (19%);
• dwie stawki dla osób fizycznych (15% i 22%);
• wysokość stawki składkowej i emerytury przedsiębiorcy zależy od uzyskiwanego dochodu;
• możliwa jest elektroniczna komunikacja z urzędami na każdym szczeblu – 99,9% spraw da się załatwić za pośrednictwem komputera z dostępem do internetu;
• funkcjonowanie tzw. zasady domniemanej niewinności – przedsiębiorca zawsze najpierw otrzymuje upomnienie i szansę wyjaśnienia, a jeśli już spotyka go kara, to jest to dużo łagodniejsza kara niż w Polsce;
• uproszczone formy ewidencjonowania działalności jednoosobowej;
• nie ma obowiązku posiadania kasy fiskalnej;
• różne ulgi i dofinansowania.

Wady prowadzenia firmy w Czechach

Istnieje też jednak szereg „wad”, które w zależności od naszego punktu widzenia, mogą być utrudnieniami – większymi lub mniejszymi. Aby założyć działalność (niezależnie od formy prowadzenia działalności) wymagane jest przedstawienie dokumentu poświadczającego niekaralność. W przypadku zakładania spółek wymagany jest wysoki kapitał zakładowy.

Czy do prowadzenia działalności w Czechach niezbędne jest obywatelstwo czeskie lub przynajmniej zameldowanie? Nie. Wystarczy siedziba firmy na terenie Czech (może to być również wirtualne biuro), jednak niezbędna jest umowa najmu.

Jakie są najpopularniejsze formy działalności w Czechach?

Do najpopularniejszych i dopuszczalnych form, w jakich można działać na terenie Czech należą: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka jawna, spółka komandytowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz fundacje i stowarzyszenia.

Myślisz o założeniu działalności w Czechach ale nie jesteś pewien? Zgłoś się do Biura Rachunkowego GRIMP – razem dokładnie przeanalizujemy Twoją sytuację, Twoje potrzeby i Twoje możliwości – spojrzymy na to chłodnym profesjonalnym okiem i doradzimy najbardziej optymalne rozwiązanie.

Zaufaj profesjonalistom – Zaufaj GRIMP!