Biuro rachunkowe Grimp Zielona Góra

Kompleksowo – Skutecznie – Bezpiecznie

ZUS, płace i kadry

Naszą szeroką ofertę kierujemy do każdego pracodawcy, który zatrudnia pracowników, niezależnie od wielkości firmy. Outsourcing usług związanych z naliczaniem wynagrodzeń, to niezależny dział w naszej firmie specjalizujący się w tej dziedzinie. Każdy, kto skorzysta z outsourcingu usług kadrowo-płacowych, dzięki naszej pracy oszczędzi czas i pieniądze, które musiałby wydać na sporządzanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Pracy i Ustawy o Systemie Ubezpieczeń Społecznych

Zatrudnianie pracowników w przedsiębiorstwie wiąże się z szeregiem obowiązków nakładanych na pracodawców przez różne instytucje państwowe, takie jak ZUS, Urząd Skarbowy, PFRON, GUS, NFZ i inne. By spełnić nałożone przez te podmioty wymogi konieczna jest specjalistyczna wiedza i spory nakład pracy. Odciążając Państwa od tych obowiązków gwarantujemy fachową i bieżącą wiedzę w zakresie przestrzegania przepisów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Ustawy Podatkowej, Ustawy PFRON, Instrukcji GUS i wytycznych NFZ. Dzięki naszej pomocy przedsiębiorca może skoncentrować się w pełni na swojej podstawowej działalności.

Zakres usług biura rachunkowego obejmuje:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy;
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników (w tym również kierowców);
 • zawieranie umów z pracownikami, zgłaszanie ich do ubezpieczeń społecznych i wyrejestrowywanie;
 • sporządzanie za pracowników odpowiednich raportów miesięcznych do ZUS;
 • naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac;
 • naliczanie podatku dochodowego dla osób zatrudnionych i rozliczanie go z Urzędem Skarbowym;
 • naliczanie wynagrodzenia za czas choroby, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych;
 • przygotowywanie miesięcznych dokumentów rozliczeniowych z ZUS poprzez sporządzenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, RCX, RSA, RZA oraz deklaracji podatkowej PIT-4 o wysokości pobranej zaliczki na podatek od wynagrodzeń;
 • przygotowywanie przelewów z tytułu wynagrodzeń;
 • przekazywanie pracodawcy miesięcznych informacji o wysokości naliczonej składki na FUS i zaliczki podatkowej;
 • organizacja badań lekarskich i szkoleń BHP;
 • sporządzanie wszelkich raportów kadrowo-płacowych dla Zarządu.